เว็บแทงบอลสด โรงจอดรถใหม่ถูกเพิ่มเข้ากับ Chinook Winds

เว็บแทงบอลสด Chinook Winds Casino Resort เสร็จสิ้นการก่อสร้างอาคารจอดรถใหม่ที่มีที่จอดรถ 380 คัน

โรงจอดรถตั้งอยู่ที่ 1777 NW 44th Street ใน Lincoln City ห่างจาก Chinook Winds Casino Resort ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหนึ่งร้อยฟุต ในที่สุดก็มีแผนจะเชื่อมโรงรถกับคาสิโนด้วยทางเดินลอยฟ้า

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดโครงสร้างที่จอดรถใหม่สภาเผ่าและการจัดการคาสิโนจะจัดพิธีตัดริบบิ้นสาธารณะที่จะจัดขึ้นที่โรงจอดรถในเวลา 13 ธันวาคม